Formularz wyceny

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Wiadomość
W y c e n a
Formularz wyceny
K o n t a k t
zadzwoń 506 482 244
Kolano 15 dwuścienne fi 450/550 Zobacz większe

Kolano 15 dwuścienne fi 450/550

Prodmax

Nowy produkt

Kolano 15' dwuścienne fi 450/550

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Kolano 15' dwuścienne fi 450/550

d=450

D=550
A=650


Ma zastosowanie przy zmianie kierunku przepływu spalin o 15,30,45,60,90'

Dwuścienne - izolowane systemy kominowe typu KOMIN=MAX duo z blachy stalowej kwasoodpornej przeznaczone są do
odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym , jako kominy wolnostojące.

Elementy kominowe KOMIN-MAX duo produkowane są typoszeregu średnic nominowanych od DN 130 do DN 500

Wszystkie elementy, które maja kontakt ze spalinami są wykonane z blachy kwasoodpornej gat. 1.4404, zgodnie z PN-EN
1856-1:2005 i są łączone techniką spwawania plazmowego. Argon stosowany w tym procesie wyklucza możliwość utleniania się
stali, pozwalając na osiągnięcie bardzo dobrej szczelności i gładkości powierzchni. Elementy nie mające bezpośredniego
kontaktu ze spalinami (płaszcz zewnętrzny, obejmy) wykonane są z blachy gat. 1.4301. Izolacja termiczna wykonana jest z niepalnej
wełny mineralnej na ciągłe działanie temperatury do 700'C.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy komin, czy wkład kominowy powinien być odbierany przez
uprawniony do tego zakład kominiarski